Weekly News

Brug musklerne – styrk hjernen!

Vi har nok alle en forvisning om, at motion er godt for kredsløbet og for kroppen i almindelighed. Men hjernen hører jo også med til kroppen, og nu kan forskerne vise, at hjernen nyder godt af både muskelaktivitet og aktiviteter, der ikke kræver brug af musklerne.

Gode motionsvaner i ungdommen giver en bedre hjerne senere i livet.

Tidligere var billedet af “alderdommen” individer, der var klædt på en særlig måde, gik med afmålte skridt og tog den med ro. Man skulle nyde sit otium. Der var ligefrem noget, der hed en “otiumstol”. I overensstemmelse med læge­rådene fra oldtiden til 1900-tallet: Man skulle tage den med ro som gammel, for ellers opbrugte man sin medfødte kvote af livsenergi!

I disse år øges den gennemsnitlige levetid med ca. et år i løbet af fire år. Men da de fleste kender nogen i familien eller bekendtskabskredsen, der lider af demens, er det oplagt at spørge: Kan hjernen holde hele livet? Kan vi leve længere og længere – med hjernen i behold?

Sagt kort er hjernens funktionsniveau i seniortilværelsen på godt og ondt resultatet af alt det, som hjernen kommer ud for i løbet af livet. Hjernekarrieren afspejler livskarrieren. Forskerne kan vise, at aktiviteter – eller mangel på aktiviteter – i barndom og ungdom også har indflydelse på hjernens funktion, når vi bliver seniorer. Gode motionsvaner i ungdommen giver en bedre hjerne senere i livet. Det betyder også mindre risiko for at udvikle demens.

Her har vi utvivlsomt en af forklaringerne på, at vi i disse år oplever en udvikling med færre nye tilfælde af demens. En livsstil med fysisk aktivitet (og uden rygning!) nedsætter risikoen for demens. Men også aktivitet uden muskler virker forebyggende. Det drejer sig om at “bruge hovedet” alsidigt, at være nysgerrig og kreativ: At læse, lytte, tale og skrive: Læse bøger, lytte til musik, diskutere og skrive – mails, breve, dagbøger eller erindringer. Kort sagt: Bruge sproget varieret, og gerne flere sprog. Det har f.eks. vist sig, at personer, der i dagligdagen skifter mellem to sprog for det første udvikler en skarpere hjerne bedømt ved kognitiv testning, for det andet får en nedsat risiko for at udvikle demens.

Aktiviteter med musik og sang har også vist sig at styrke hjernen. Det gælder om også at lytte til musik, som man ikke er vant til at lytte til. Og så er det godt at synge sammen med andre i kor. Det er der flere og flere seniorer, der gør. I det hele taget er det vigtigt at bevare barndommens nysgerrighed, være kreativ – og undgå at gå i stå. Tidligere sluttede livet for mange ved pensionsalderen. I dag vrimler det med muligheder for at forfølge nysgerrigheden – og dermed holde hjernen i gang.

Del

Journalist

Henning Kirk Aldringsforsker, dr.med.

Andre artikler